Medium

Geregeld vragen mensen zich af wat een medium precies is. Veel mensen weten niet aan te geven wat het verschil is tussen de termen medium en helderziend. Sommige mensen, die als medium werken, kunnenĀ  zelf ook wel eens moeite hebben om de term medium af te bakenen. We zien dan ook mensen die zich als psychisch medium, spiritueel medium, mentaal medium of intuĆÆtief medium benoemen of zichzelf op een andere manier benoemen. In principe wijzen al deze benamingen naar de term medium. Een medium is namelijk iemand die, door middel van begeleiders, gidsen, engelen of andere vormen van geestelijke krachten, in contact kan komen met de hogere geestelijke wereld. Er worden dan boodschappen aan het medium doorgegeven, voor de mensen op de aarde, die informatie willen van mensen of energieĆ«n van gene zijden.

Vaak vragen mensen of een medium hetzelfde is als een helderziende. We kunnen hier ontkennend op reageren, omdat een helderziende niet altijd contact met de geestelijke wereld kan leggen, terwijl een medium dit wel kan. Echter, kan een medium natuurlijk wel tegelijk helderziend zijn, maar andersom is niet iedere helderziende een medium. Een helderziende stemt zich namelijk af op de energie van mensen of objecten en voelt elementen van het verleden, het heden en de toekomst. Een helderziende gebruikt met name een paranormaal, sensitief en intuĆÆtief vermogen om informatie over een voorwerp of persoon te verzamelen. Een medium gaat hier veel verder in en maakt gebruik van zijn of haar psychische of intuĆÆtieve vermogen om het verleden, het heden en de toekomst van een persoon te zien. Dit doet het medium door af te stemmen op de geestelijke energie rondom die persoon. Een medium vertrouwt als het ware op de aanwezigheid van niet fysieke- levensvormen, buiten zichzelf en waarvan de informatie die aan het medium doorgegeven wordt, belangrijk is voor de persoon die om informatie vraagt.

Vaak wordt gevraagd of een medium een arts, een psychiater of een psycholoog is. In principe geldt hier dat een medium dit niet hoeft te zijn, maar dat het wel mogelijk is. Er zijn medische en psychologische wetenschappers, die zich na hun studie gespecialiseerd hebben en wel de vaardigheid van medium op medisch of psychologisch hebben leren gebruiken. Zij waren dan echter al medium (omdat iemand als medium geboren wordt) en zijn dan gaan studeren voor arts of een andere professie. Zij gebruiken de gave als medium dan tijdens de behandeling van een cliƫnt of patiƫnt.

Over het algemeen kunnen we dus zeggen dat een medium verbinding, met de hogere energetische wereld, legt en met behulp van mensen, die niet meer leven, informatie geeft aan degenen die nog wel in de levende wereld verblijven. Een medium ontvangt informatie, die primair en rechtstreeks uit het hiernamaals komt via de overledene zelf of via spirituele gidsen en engelen. Er zijn verschillende vormen van mediumschap, maar bakenen we de term medium af, zoals de parapsychologie deze benoemt:

Een medium is iemandĀ  aan wie entiteiten en bovenaardse krachten zich openbaren en waarbij het medium optreedt als bemiddelaar tussen de aardse wereld en gene zijde.

Vragen over liefde, werk of toekomst?

Neem hieronder contact op met een Consulent
NL: 0909-0708
(ā‚¬0,90/min)
BE: 0907-37071
(ā‚¬1,50/min)