astro content

Het gebruik van de Chinese horoscoop

Als respect voor natuur en leven

De Chinese horoscoop is misschien wel één van de meest gelezen horoscoop van alle astrologische voorspellingen die er zijn. Het is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van de Chinese cultuur wat betreft het verklaren van gedragingen van mensen en de voorspellingen die hierdoor gedaan kunnen worden. Misschien wel miljarden mensen lezen dagelijks deze manier van voorspellen en vooral richtlijnen om je leven draaglijker te kunnen maken. De oorsprong van de Chinese horoscoop is niet zo duidelijk aan te geven. Er zijn vele geschriften te vinden, maar we kunnen toch niet echt duidelijk aangeven wanneer en waar de Chinese astrologie zijn oorsprong kent. Bij mijn speurtocht door de literatuur kwam ik toch wel bij een aantal interessante gegevens, die ik in het onderstaande artikel beschrijf. Bij Astroangels gebruiken we deze Chinese horoscoop ook en het is natuurlijk altijd leuk om meer te weten te komen over deze manier van voorspellen. Ben je geïnteresseerd om de horoscoop van je eigen teken te lezen, dan raad ik je aan om op de website van Astroangels te kijken naar de diverse horoscopen op http://www.astroangels.be/horoscopen. In het onderstaande artikel beschrijf ik de geschiedenis van de Chinese horoscoop. Er zijn hierbij verschillende legendes en mythes van de Chinese dierenriem. Deze zijn afhankelijk van de regio’s in China, waarbij veel een eigen verhaal hebben. Hieronder vertel ik de meest bekende verhalen die ik heb kunnen vinden over de Chinese horoscoop. Daarnaast zal ik aan het eind van dit artikel beschrijven wat je eigenlijk allemaal nodig hebt om op een duidelijke en goede manier gebruik te maken van deze Chinese horoscoop.


De eerste verschijning van de Chinese horoscoop

De Chinese horoscoop is een belangrijke factor voor de Chinese cultuur en wordt al erg lang gebruikt om het gedrag en het verleden van mensen te beschrijven en ze ook richtlijnen voor de toekomst te geven. In eerste instantie waren het vooral mythes en verhalen, die vertelden over de kracht van de Chinese horoscoop. Later kwamen er ook wetenschappelijke benaderingen die een verklaring trachtten te vinden. Tot op de dag van vandaag geloven nog steeds miljoenen Chinezen in de voorspellingen van deze Chinese dierenriem. Er zijn zelfs mensen die hun keuze voor bijvoorbeeld een liefdesrelatie, vriendschappen of een werkrelatie af laten hangen van het teken dat zij en andere mensen hebben. Er zijn zelfs ouders die een bepaald jaar afwachten om een kind te krijgen, omdat een bepaald teken beter bij hen past. De Chinese astrologie speelt een belangrijke rol in het leven van de samenleving en de cultuur van China. Bij de vraag hoe dit nu allemaal ontstaan is, is het erg moeilijk te bepalen wanneer de Chinese horoscoop ontstaan is. Het is gewoon te lang geleden om echt te kunnen stellen wanneer dit geweest moet zijn. Daarvoor hebben we niet echt de beschikking over waterdicht bewijs. Wat we weten is dat de Chinese dierenriem voor het eerst in de Zhan Guo periode ontstond, maar al ver daarvoor waren er al vormen van voorspellingen. De dierenriem zelf wordt getypeerd in de 5de eeuw v.Chr. De juiste datum weet niemand, maar wel dat er in deze periode een begin is gemaakt. Officieel wordt er echter gesteld dat er in de Han-dynastie echte geschriften zijn gevonden die te maken hebben met de Chinese horoscoop. Deze periode was van 206 v.Chr. tot het jaar 9. De Chinese dierenriem werd tijdens de Noord-Zhou Dynastie echt populair en tot op de dag van vandaag een zeer goede manier om de karaktertrekken van een persoon te beschrijven. Men gebruikt een maankalender, waarbij 12 dieren als aanduiding van dit jaar worden gebruikt. De maankalender zelf wordt voor het eerst beschreven door een Chinese keizer uit de 27de eeuw v.Chr. Het koppelen aan de dierennamen gebeurde dus veel later. In de volgende paragrafen bespreek ik de diverse aannamen van de oorsprong en ontwikkeling van de Chinese astrologie.


Boeddha en de Chinese horoscoop

Miljoenen mensen zijn dagelijks bezig met de voorspellingen via de Chinese horoscoop. Met name in het Oosten is dit erg belangrijk, maar we zien ook steeds meer dat mensen in het Westen zich richten op de voorspelling via de Chinese horoscoop. In dit artikel bespreken we de horoscoop en richten we ons op wat bijzonderheden. Alhoewel mensen in het Westen pas de laatste jaren meer geïnteresseerd zijn geworden, bestaat de Chinese astrologie al duizenden jaren. De 12 tekens die gebruikt worden, zijn van dieren en vertonen overeenkomsten met de 12 tekens van de Westerse astrologie. Echter, de Chinese horoscoop is gebaseerd op het jaar waarin een persoon geboren is. Veelal denken we dat de dierennamen gekozen zijn met een bepaalde bedoeling. Dit is echter niet te bewijzen, omdat de oorsprong van deze horoscoop al zo lang geleden is, dat we simpelweg gezegd geen teksten hebben van Chinese astrologen die dit kunnen onderbouwen. We gaan er daarom vanuit dat er wel een bedoeling was van de gebruikte dieren op grond van empirische onderzoeken die Chinese astrologen deden naar het gedrag van mensen. Op grond daarvan konden ze dan het gedrag koppelen aan bepaalde karaktertrekken van dieren. Bijzonder is dat bijvoorbeeld dieren als de rat en de slang in de westerse wereld nou niet bepaald gezien worden als positieve dieren, terwijl deze in de Chinese astrologie juist als zeer krachtig en prestigieus worden gezien. Een van de verhalen, die sommige Chinezen gebruiken om de 12 jaren in deze maancyclus van de Chinese horoscoop te beschrijven, is de mythe van Boeddha. Volgens dit verhaal nodigde hij alle dieren uit om feest te vieren, voordat zij de wereld verlieten. In deze mythe wordt gesteld dat er 12 dieren aankwamen en dan dus ook in de volgorde die er nu nog gebruikt wordt: de rat, de os, de tijger, het konijn, de draak, de slang, het paard, de geit, de aap, de haan, de hond en het varken. Op grond van de aankomst besloot Boeddha om ter ere van deze dieren ieder jaar te benoemen. Hieruit ontstond de cyclus van 12 jaar, waarbij ieder dier een eigen jaar toegewezen kreeg. Mensen die in een bepaald jaar worden geboren, schijnen volgens de Chinese astrologie overeenkomsten te hebben met de kenmerken en eigenschappen van deze dieren.

 

De legende van de Jade keizer omtrent de Chinese horoscoop en de Kat en de Rat

Een andere heel bijzondere legende omtrent de oorsprong van de Chinese horoscoop gaat terug naar een keizer, genaamd Jade. In het Chinees wordt deze keizer ook wel YU Huang of YU Di genoemd. Hij was de eerste persoon die gezien wordt als Hemelse Grootvader en aan hem werd een goddelijke kracht toebedeeld. Hij is als het ware de oorspronkelijke bedenker van de Chinese horoscoop, waarbij er 5 elementen waren, metaal, water, hout, vuur en aarde, een maancyclus, 12 dierentekens en ook de toevoeging van yin en yang. De keizer, die heerser was over Hemel en Aarde, bedacht op een bepaald moment dat hij eigenlijk nog nooit op de Aarde was geweest. Hij vroeg zich daarom wel eens af wat er nou precies op de aarde leefde en werd steeds nieuwsgieriger. Na lang denken vroeg hij alle dieren om hem in de hemel te bezoeken. De Kat was in die tijden de knapste van allemaal, maar tegelijk ook de meest ijdele van alle dieren. De Kat wilde ook graag naar de hemel om een bezoek aan de Jade keizer te brengen, maar omdat hij zo lui was en lang uitsliep, was hij bang dat hij zich die dag zou verslapen. Hij vroeg aan zijn vriend de Rat of deze hem op tijd wakker wilde maken, zodat hij ook mee kon gaan. De Rat was echter heel erg onzeker en bang dat de Jade keizer hem maar een lelijk ding vond als hij samen met de Kat verscheen. Hij bedacht hierdoor een sluw plannetje en besloot de Kat helemaal niet wakker te maken. Omdat hij niet wilde dat de keizer door zou hebben dat er maar 11 dieren in plaats van 12 waren, besloot hij een ander dier uit te nodigen. Hij nodigde het Varken uit, omdat het Varken volgens hem toch veel lelijker was. De keizer was zo blij met de dieren die moeite hadden genomen om naar hem toe te komen en hem de verhalen van de Aarde te vertellen, dat hij alle dieren een beloning gaf. Ieder dier mocht namelijk een bepaald jaar naar zichzelf vernoemen. Daar waren de Rat en de andere dieren natuurlijk heel trots op. Omdat de Rat als eerste verscheen, mocht hij het eerste jaar naar zichzelf vernoemen. Toen ze terugkwamen en de Rat de Kat wakker maakte, was deze woedend dat hij niet eerder wakker was gemaakt. Hij zwoer wraak en zei dat hij de gemene Rat en al zijn nakomelingen zou doden. Volgens dit verhaal is het daardoor nog steeds zo dat ratten en katten gezworen vijanden zijn. Opvallend is echter het verschil met de Vietnamese horoscoop, in vergelijking met de Chinese astrologie, waar de Kat wel vernoemd wordt in plaats van het Konijn.

 

De legende van de Jade keizer omtrent de Chinese horoscoop en de wedstrijd

Een ander soortgelijk verhaal over de Jade keizer is die van het verhaal waarin deze een wedstrijd creëerde, waarbij de dieren te horen kregen dat de eerste die aankwam het eerste jaar van de kalender naar zich mocht vernoemen en vervolgens de tweede en zo verder. De Kat en de Rat waren buren en tegelijk ook goede vrienden. De Kat zei tegen de Rat dat hij altijd zoveel moeite had om wakker te worden en vroeg of de Rat hem vooral op tijd wakker zou maken. De Rat beloofde dit natuurlijk aan zijn goede vriend de Kat en wilde hem ook echt wakker maken. In de ochtend lag de Kat lekker te slapen en genoot van zijn welverdiende rust toen de Rat wakker schoot en zag dat hij zelf ook al laat was. Hij was zo opgewonden en zenuwachtig dat hij helemaal vergat om zijn vriend de Kat wakker te maken. In tegenstelling tot het vorige verhaal, deed hij het dus niet expres, maar vergat hij het in alle opwinding. Hij rende snel naar de plek waar alle dieren zich verzameld hadden en zag daar het Konijn, de Slang en nog meer dieren. De Rat merkte dat er veel dieren waren die veel sneller waren, zoals de Tijger, het Paard, de Os en nog meer dieren. Aangezien ratten zeer slimme dieren zijn, bedacht hij een fantastisch plan om ervoor te zorgen dat hij toch als eerste aan zou kunnen komen. Hij sprong namelijk op de rug van de Os, omdat ze ook nog een stuk moesten zwemmen en de Os kon dat heel goed, en vertelde dat hij hem zou ondersteunen in de reis naar de Jade keizer. De Os begreep eerst niet hoe de Rat dat zou kunnen doen, omdat hij zelf ook niet de allersnelste was, maar de Rat vertelde dat hij heel mooi voor de Os zou zingen. Dat stimuleerde en motiveerde de Os heel erg en gaandeweg de wedstrijd merkte de Os dat hij door het zingen het veel langer kon volhouden dan de andere dieren. Daarbij vertelde de Rat hem telkens dat hij dan de nummer één zou worden. Uiteindelijk kwamen de Os en de Rat als eerste aan en de Os was dolgelukkig dat hij de nummer één was geworden. Echter de slimme Rat had dit allemaal uitgedacht en sprong toen ze vlakbij waren van de rug van de Os en sprong voor de Os, waardoor hij als eerste aankwam. Keizer Jade vertelde dat de Rat de eerste was en als eerste van de Chinese horoscoop genoemd zou worden. Vanaf dat moment, vertelt deze Chinese legende, zou de Rat dus als eerste worden genoemd en de aanvoerder van de Chinese astrologie zijn. De buurman van de Rat was inmiddels wakker geworden en zag dat hij te laat was. Hij spurtte vlug achter de andere dieren aan, maar toen hij eindelijk aankwam zag de Kat dat hij veel te laat was en dat alle namen van de jaren al voorbehouden waren aan andere dieren. De Kat was woest en geloofde helemaal niet dat de Rat dit per ongeluk had gedaan. Je begrijpt dat de Kat en de Rat vanaf dat moment zeker geen goede vrienden meer waren. Sterker nog, vanaf die tijd zal de Kat, als die de Rat tegenkomt, proberen te doden. Overigens wilde de Olifant met deze wedstrijd meedoen, maar toen hij de Rat zag, durfde hij niet meer, omdat olifanten erg bang voor ratten zijn. Zo ontstond dus de Chinese astrologie op de manier zoals we die nu nog kennen.

 

Andere legendes waarom de Rat de eerste plaats van de Chinese horoscoop innam?

De bovenstaande verhalen zijn erg leuk en interessant en geven dus steeds aan waarom de Rat de nummer één was. Er zijn meer verhalen te vinden over de volgorde van de dieren van de Chinese horoscoop en dan vooral waarom de Rat nummer één werd. Een bijzonder verhaal is die van het ontstaan van de wereld, waarbij er ook weer een prominente rol voor de Rat weggelegd is. Eigenlijk net als in de bijbel wordt er gesproken van een periode waarin er niets was. Het universum was donker en er waren nog geen sterrenstelsels, sterren, planeten en andere voorwerpen in de ruimte en dus ook geen Aarde zoals we die nu kennen. Wel was er een krachtige Goddelijke macht en die wilde het universum meer bieden, waardoor er een uitspansel bedacht werd en er gesproken wordt van scheiding tussen licht en donker. Hier begint dan gelijk de mythe over de Rat, die in dit verhaal degene is die de belangrijkste wordt. De Rat mag namelijk de eerste beet doen en de lucht in onze huidige ruimte bijten. Daardoor kwam er een barst in het universum en kwam er uiteindelijk lucht binnen. De Rat werd dus gezien als degene die het meest dapper was om de eerste hap te nemen en ervoor te zorgen dat de wereld zou kunnen beginnen. Nog een ander belangrijk gegeven is, dat de Rat iets bijzonders aan zijn poten heeft. Zijn voorpoten hebben namelijk 4 tenen en de achterpoten 5 tenen. Deze bijzonderheid wordt gezien als de verklaring van de Yin (even) en de Yang (oneven) energieën. Deze worden binnen de Chinese cultuur en dus ook in de Chinese horoscoop gezien als oerprincipes, waarbij de Yin voor de Maan en vrouwelijke kenmerken staat. Yang staat voor de Zon en komt overeen met mannelijke kenmerken. Doordat de Rat een gat beet, kwamen deze hemellichamen aan de hemel te staan en creëerden zo de scheiding tussen donker (Yin) en licht (Yang). Binnen de Chinese horoscoop staan deze krachten steeds tegenover elkaar als dag en nacht, licht en donker, zomer en winter en dus ook mannelijk en vrouwelijk. Maar bekijk je de theorie van de Chinese astrologie heel goed, dan merk je dat ze zeker niet tegenover elkaar staan, maar juist in evenwicht tot elkaar komen, waardoor een overschot aan Yang energie verholpen kan worden door extra Yin energie te creëren en andersom. De Chinese astrologie is dus een manier om niet alleen richting in het leven te geven, maar ook om evenwicht in je leven aan te brengen.


Wetenschappelijke benadering van de Chinese horoscoop

Allereerst kunnen we eens kijken naar de diverse manieren waarop Chinese astrologen ons trachten te beïnvloeden. De meest bekende hiervan is misschien die van de Chinese kalender en de placemats die je in restaurants onder je bord krijgt. Vaak letten we er misschien niet op, maar de symbolen en teksten die er opstaan, hebben wel degelijk met de Chinese astrologie te maken. Vaak staan de 12 dieren er op vermeld, waarbij er gesproken wordt over de kenmerken van de diverse tekens. Ook de wenskoekjes, die we in restaurants krijgen, bevatten teksten die met de Chinese horoscoop of met Boeddha te maken hebben. Vaak lachen we er om en vinden het een leuke bezigheid om tijdens het wachten op het eten te lezen over onze dierenriemtekens. Toch is het minder humoristisch dan we denken en gebaseerd op een serieuze aanname van onze karaktertrekken. Wanneer we echter strikt kijken naar ons teken, dan zal dit echter niet alles kunnen zeggen. Deskundigen van de Chinese horoscoop stellen namelijk dat er veel meer bij komt kijken en dat we niet alleen moeten kijken naar het jaar waar we in geboren zijn, maar ook naar andere factoren, zoals bijvoorbeeld de vijf elementen. Veel bekende Chinese wetenschappers hebben hun eigen aannames gehad over de Chinese horoscoop. Hun uitleg was eigenlijk een stuk minder fantastisch dan de mythes die we net beschreven hebben. Een eerste persoon, die we op wetenschappelijk gebied tegenkomen, is een geleerde uit de Song-dynastie (van 960 tot 1279), genaamd Hong Xun. Hij had een aantal feiten, die hij naar voren bracht over de dieren van de Chinese horoscoop en de theorie van Yin en Yang. Hij stelde dat de Rat, Tijger, Draak, Aap en Hond vijf tenen hebben, waarbij een oneven getal toebedacht wordt aan de Yang energie. Ook het Paard heeft in principe één teen (de hoef). De andere dieren hebben allemaal een even aantal tekens, terwijl de slang misschien geen tenen heeft, maar wel een gespleten tong met twee delen. Deze staan dus voor de even getallen en dus de Yin energie. Hij stelde dat de keuze van dieren van de Chinese horoscoop hiermee te maken heeft. Latere wetenschappers vonden deze uitleg te lastig en ook niet geloofwaardig, waardoor men deze stelling niet aan heeft genomen. In principe is er dus niet duidelijk of de Chinese horoscoop dus werkelijk te gebruiken is, maar dat geldt in principe ook voor de westerse astrologie. De afgelopen jaren is men echter wel steeds meer gaan kiezen voor een wetenschappelijke kijk op de astrologie, waarbij er verschillende factoren meegenomen worden zoals genen, intellect, opvoeding, omgeving en nog meer factoren die de kenmerken van een persoon bepalen. In de volgende paragraaf bespreek ik andere factoren die meegenomen dienen te worden, zoals onder andere yin en yang en de 5 elementen. Om tot een goede beschrijving van jezelf te komen, is dit erg belangrijk.

 

De Chinese horoscoop is meer dan alleen de twaalf dierentekens

In een algemene Chinese horoscoop staat een beschrijving van de algemene persoonlijkheid van de diverse tekens. Het is logischerwijze niet mogelijk om in een algemene horoscoop een sluitende voorspelling voor alle mensen te doen. Wel kunnen we algemeenheden meenemen, waar ieder teken aan voldoet en die wel gesteld kunnen worden. Wil je echt een duidelijke beschrijving van je persoonlijke kenmerken en toekomst hebben, dan zal doe je er verstandig aan een persoonlijke horoscoop uit te laten rekenen. In deze paragraaf bespreek ik waar je allemaal naar moet kijken om een persoonlijke voorspelling te kunnen laten doen. De Chinese astrologie is dan ook een complex onderwerp, waarbij het belangrijk is om iets van de denkwijze van de Chinese filosofie en gedachten te begrijpen. Alleen op die manier kun je de Chinese astrologie doorgronden


Dierentekens

Ten eerste zijn binnen de Chinese astrologie natuurlijk de 12 dierentekens belangrijk, één voor elk jaar in een 12-jarige cyclus. De dierennamen zijn: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. In 2008 het jaar van de Rat, 2009 het jaar van de Os, 2010 het jaar van de Tijger, 2011 het jaar van het Konijn, 2012 het jaar van de Draak, 2013 het jaar van de Slang, 2014 het jaar van het Paard, 2015 het jaar van de Geit, 2016 het jaar van de Aap, 2017 het jaar van de Haan, 2018 het jaar van de Hond en 2019 het jaar van het Varken. Daarna begint in 2020 weer het jaar van de Rat. Hierbij heeft ieder dier in de Chinese astrologie zijn eigen kenmerken.


Yin en Yang

Binnen de Chinese astrologie moet je daarnaast rekening houden met de energieën van Yin en Yang, waarbij er in de Chinese gedachten niet een tegenstelling is, maar een soort saamhorigheid der energieën, waarbij Yin en Yang elkaar aanvullen. De energie van Yin is gericht op de passieve, koude, vrouwelijke krachten. De energie van Yang is gericht op actieve, hete, agressieve mannelijke krachten. Het is belangrijk te bedenken dat Yin en Yang beiden ook het zaadje van elkaar bezitten. Het is als het ware een cyclus, waarbij het begin van Yin het eind van Yang is en het eind van Yang weer het begin van Yin is. Als je dus start met Yin energie zal deze groeien en zich ontwikkelen totdat Yang energie bereikt wordt. Deze energie zal dan door Yang energie reizen om vervolgens tot een hoogtepunt te komen om uiteindelijk weer naar Yin om te draaien. Yin en Yang energie zijn dus constant samen bezig om een persoon te laten ontwikkelen. Daarbij zullen ook de vijf elementen van een 60 jarige cyclus in de Chinese astrologie gebruikt worden.

 

De vijf elementen als cycli van de schepping en vernietiging

De vijf elementen zijn metaal, water, hout, vuur en aarde. Deze elementen worden niet alleen in de Chinese astrologie gebruikt, maar ook bij de geneeskunde en fysieke en geestelijke vormen van hulpverlening. De elementen worden niet afzonderlijk waargenomen, maar gezien in een soort van cyclus, die in deze volgorde voorkomt. Metaal zorgt voor water, omdat water condenseert op metaal. Water zorgt voor hout, omdat je water nodig hebt om bomen te laten groeien. Hout zorgt voor vuur, omdat het een brandstof daarvoor is. Vuur zorgt weer voor de aarde, omdat het as terug naar de aarde gaat. Aarde zorgt weer voor metaal, omdat metaal uit de aarde gehaald kan worden. Metaal tenslotte zorgt weer voor water, omdat water condenseert op metaal. De elementen zijn op deze manier constant bezig met het creëren en vernietigen. De cyclus van de schepping wordt ook wel de creatieve cyclus genoemd, doordat elk element in staat is om een volgend element te creëren. Naast het scheppen van een volgend element kunnen elementen elkaar ook weer vernietigen alhoewel elke vernietiging vanzelf weer leidt tot nieuwe opwekking van elementen. De vernietiging wordt ook wel de cyclus van destructie genoemd en gaat in de volgorde van water, vuur, metaal, hout en aarde om dan weer naar water toe te gaan. Deze cyclus wordt gebruikt om de disbalans te corrigeren als er teveel van een bepaald element is. Het controlerende element wordt dan gebruikt om het overschot van het andere element terug te kunnen dwingen. Bijzonder hierbij is dat elke start van een bepaald element via de cyclus weer terugkomt bij dit element. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: water dooft vuur, vuur smelt metaal, metaal snijdt hout. We kunnen de volgende cycli onderscheiden binnen de cycli van schepping en vernietiging:

 

•Metaal produceert water, water produceert hout, hout produceert vuur, vuur produceert aarde en aarde produceert weer metaal.


•Water vernietigt vuur, vuur vernietigt metaal, metaal vernietigt hout, hout vernietigt aarde en de aarde vernietigt water.

 

Bereken welk element je bent en of je Yin of Yang dominant is

Binnen de Chinese astrologie is belangrijk te weten welk element overeenkomt met jouw geboortejaar. Dit lijkt moeilijker dan het is. Er is echter een gemakkelijke manier om te bepalen welke element jij hebt. Je kijkt naar het laatste cijfer van je geboortejaar.

•0 of 1: Metaal


•2 of 3: Water


•4 of 5: Hout


•6 of 7: Vuur


•8 of 9: Aarde

 

Ben je bijvoorbeeld in 1963 geboren, dan is jouw element ‘water’. Ben je geboren in 1999 dan is jouw element ‘aarde’. De cyclus van de schepping wordt gebruikt in de 60 jarige cyclus van de Chinese astrologie. Daarbij worden dus naast de tekens en de elementen ook de Yin en yang energie onderscheiden. Omdat zowel Yin als Yang factoren van elk element worden gebruikt, is het resultaat dus een cyclus van 10 fasen. Deze fasen zijn:

•Yang – hout


•Yin – hout


•Yang – vuur


•Yin – vuur


•Yang – aarde

 

•Yin – aarde


•Yang – metaal


•Yin – metaal


•Yang – water


•Yin – water

 


Het is dan lastig om in woorden uit te leggen, maar elke fase is gekoppeld aan één van de 12 dieren in de juiste volgorde, waarbij ooit het eerste jaar met de Rat begonnen is (Rat – Yang – Metaal). Let op dat de Rat na 12 jaar dus een ander element krijgt (Rat – Yang – Water). Aangezien er slechts 10 fasen zijn, zal de Hond als 11de teken dus ook beginnen bij het begin (Hond – Yang – Metaal). Het jaar 2016 zal in het teken van de Aap staan en in Yang energie staan.


Het respect van de Chinese astrologie voor de natuur

De bovenstaande paragraaf laat zien dat we, om gebruik van de Chinese astrologie te maken, in staat moeten zijn om de gegevens op een goede manier te gebruiken. Je bent dan veel beter in staat om jouw persoonlijke Chinese astrologie te laten berekenen en te interpreteren. Het is daarbij belangrijk om dit ten eerste goed uit te rekenen, maar ook te accepteren als je niet echt tevreden bent met bepaalde berekeningen. De Chinese astrologie geeft namelijk inzicht in je persoonlijke karaktertrekken, inzicht in je verleden, maar biedt ook richtlijnen voor de toekomst. We hebben als mens wel eens de neiging bepaalde adviezen naast ons neer te leggen, vooral als we denken dat het niet klopt. In veel westerse landen zijn we als het ware eigenwijzer dan Chinezen. Toch wordt aangeraden om de richtlijnen die je krijgt op te volgen en te gebruiken om je leven een stuk draaglijker te maken. Hierbij hoef je niet letterlijk op te volgen wat er gesteld wordt, maar is het wel verstandig jezelf eens flink onder de loep te nemen. De Chinese astrologie is namelijk gebaseerd op het Boeddhisme, waarbij mensen geleerd wordt om dingen aan te nemen en niet om er tegen te vechten. Dat is dus echt een heel andere manier dan hoe wij in het Westen denken en misschien is het wel precies tegengesteld aan onze cultuur. IN China kun je dus prima Yin en Yang energie gebruiken om evenwicht te vinden in je eigen gedachten en mening. In de Oosterse filosofie vaar je als het ware met de stroom mee, terwijl de Westerse filosofie eigenlijk meer gericht is om tegen de stroom in te gaan. Volgens de Chinese ideeën bestaat het leven van mensen uit momenten dat het goed gaat en momenten dat het slecht gaat. En dat is dus de gedachte van de cycli van Yin en Yang, de vijf elementen en de 60 jarige cyclus van de Chinese kalender. Het gebruik van de maankalender in de Chinese astrologie en cultuur laat volgens veel mensen al zien dat Chinezen veel respect voor de natuur zien. De Chinese cultuur lijkt ook veel meer in harmonie met de natuur en respect voor andere mensen dan de westerse cultuur. Dit wordt ook wel bewezen door de manier hoe de Chinese horoscoop, de medische wereld en maatschappelijke en psychologische elementen zijn opgebouwd uit de vijf elementen van de natuur, die een onderdeel zijn van alle aspecten uit het leven. Respect is hierbij dan ook erg belangrijk en misschien wel het grootste voordeel van de manier hoe de Chinese astrologie gebruikt kan worden.

Hoe kun je de Chinese astrologie het beste gebruiken?

Toen ik voor de eerste keer in contact kwam met de Chinese astrologie bespeurde ik gelijk een aparte energie die mij bekroop. Er kwam vrede vanaf en vooral een richtinggevende boodschap. Ik kwam tot besef dat pech, ongeluk, verdriet en andere negatieve zaken, vanzelf wel weer omgebogen worden in geluk, blijdschap en positieve zaken. Verder merkte ik, door het lezen van de horoscopen en het analyseren van de Chinese astrologie dat je jezelf niet teveel de schuld moet geven van zaken die verkeerd gaan, maar dat je wel moet leren om bepaalde zaken anders te doen. Het is een constante afweging van Yin en Yang energieën. Daarbij zit er ook een bepaalde rationaliteit aan de Chinese manier van denken. Heb je een slecht jaar, dan moet je gewoon wachten tot er vanzelf weer een goed jaar komt. Het heeft volgens deze cultuur geen zin om te strijden tegen slechte momenten. Beter kun je deze maar ondergaan en het als je lot te zien. Ga je er relaxt mee om en tracht je het te ondergaan, dan zullen de energieën vanzelf weer positiever worden. Andersom moet je ook in goede tijden, altijd rekening houden met momenten die weer minder goed gaan. Houd je hier rekening mee, dan zullen minder goede momenten niet als een verrassing komen en je ook veel minder treffen. Om het leven een stuk beter te maken, kun je er zelf wel veel aan doen op het moment dat je de Chinese horoscoop aan het lezen bent. Het belangrijkste hierbij is dat je niet moet denken dat het niet klopt wat er geschreven wordt als het toevallig niet is wat jij van jezelf herkent. De Chinese horoscoop biedt stof tot nadenken en jij kunt daar veel van leren. Probeer de horoscoop dus niet tegen te spreken, maar doe er je voordeel mee. Neem adviezen op een relaxte manier en tracht deze mee te nemen in de manier hoe jij in het leven staat. Natuurlijk is het leuk om positieve dingen te lezen, maar je moet de negatieve zaken uit het leven ook waarderen en als richtinggevend zien. Als er moeilijke momenten zijn, neem deze dan zoals ze komen en ga niet bij de pakken neerzitten. Bedenk dat er vanzelf weer mooie momenten aankomen. Bedenk verder dat de Chinese astrologie in staat is informatie te bieden over het jaar dat er aankomt. Je kunt je jaar hierop indelen en zelf ook bepalen op welke momenten je iets moet doen en op welke momenten beter niet. Je kunt bekijken of het een rustig jaar wordt of juist een actief en heftig jaar. Het kan hierbij gebeuren dat een bepaald teken veel beter met een Yin jaar om kan gaan dan een ander teken. Kortom, om de Chinese astrologie te kunnen gebruiken, dien je jezelf goed te kennen, zodat je uiteindelijk ook adviezen die je krijgt, leert herkennen. Op die manier kun je dus de Chinese astrologie met volledige respect voor het leven en de natuur gebruiken.

Astroangels en de Chinese astrologie

Misschien heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de Chinese astrologie. Bij astroangels kun je bij mij natuurlijk altijd terecht om je vragen te stellen. Natuurlijk zijn er ook mediums, paragnosten en andere consulenten, die verstand van de Chinese astrologie hebben. Kijk dan wel eerst goed welke consulenten aangeven dat ze met de astrologie kunnen werken. Natuurlijk kun je ook op andere gebieden met onze consulenten spreken. Wacht niet langer en neem contact op met één van onze consulenten. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op de website van Astroangels welke consulenten online zijn en ervaar zelf de gaven van deze mensen. Je kunt ons vinden op www.astroangels.be.

 

 


Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2016 Astroangels en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Astroangels).

 

 

 

 

Goedkoper bellen?
   Bel met credits

Happy hour

Happy Hour dagelijks tussen 15:00 en 16:00 uur. Tijdens ons Happy Hour bel je voordeliger met onze consulenten.

NL: 0909-1901 (€0,60/min)

BE: 0902-12024 (€1,00/min)

Blog

door Medium Amanda
I Tjing
De I Tjing is een duizenden jaren oud Chinees orakel dat gebaseerd is op de gedachte dat alles altijd in verandering is. I Tjing Lees meer
door Medium Peter
Dromen en visioenen
Lieve mensen,

Mijn naam is Peter en ik ben expert op het gebied van dromen, omdat maart nog jong is en ik nieuw op de Lees meer
door Medium Moon
maart 2018 Lente in zicht.
Angsten los laten bij Hooggevoelige mensen.
En samen leren pijnen te deactiveren met de krachten van de Lees meer
door Medium Angel-Love
Angel Love is er voor jou in de nacht...
Lieve allemaal,

Kom je moeilijk in slaap.... Wil je lekker fris en fruitig met positieve Lees meer
door Medium Angel-Love
Angel Love voor de nachtbrakers !
Lieve klanten,
Kan je niet slapen.... wil je lekker positief je nacht in? Of heb je misschien een Lees meer
door Medium Lindes
Soulmates medium Lindes
Lieve mensen.
Soulmates
Hoe word je daar lid van?

Heb jij je soulmate nog niet ontmoet. Zoek niet langer.
Alle Lees meer
door Medium Angelica
Extra vroeg!
Vandaag ben ik extra vroeg online!
Voor de meest uiteenlopende vragen zit ik voor je klaar!

Relatie
Financieel
Healing op Lees meer
door Medium Angelica
Toeval bestaat niet
Toeval bestaat niet.
Het valt ons toe.
Een prachtige gedachte?
Of een tool om je gedachten te manipuleren en Lees meer
door Medium Margriet
Het pad der eenvoud
Simpel zijn de wensen.
Denk niet in het groot.

Enkel het broodnodige,
niet van in de wal tot in de Lees meer
door Medium Angelica
Dagkaart hogepriesteres
Deze kaart gaat over balans.
Balans in keuzes
Balans in wat je wenst
Balans in je relatie je werk je leven

Ben Lees meer
door Medium Amanda
Affirmaties positieve zelfsuggestie
Een manier om onze gedachten, ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te benvloeden is het gebruikt Lees meer
door Medium Floor
Blauwe supermaan
We gaan aankomende week een bijzonder verschijnsel meemaken, woensdag 31 januari hebben we de blauwe supermaan.
Een Lees meer
door Medium Elvira
Groeien door blokkades
Blokkades worden al snel gezien als lastig en iets wat snel weg moet worden gewerkt. Als je er echter op een andere Lees meer
door Medium Angelica
Zeer succesvolle gesprekken!!
Dankbaar dat mensen mij bellen voor inzicht.
Heb vandaag weer zee bijzondere mensen "ontmoet" en samen met Lees meer
door Medium Angelica
Dagkaart voor vandaag: Moeder Aarde Kaart nr 34 Lastkorf
Ik heb een hele mooie dagkaart getrokken

De Lastkorf
Soms ervaren we iets als Lees meer
Weekhoroscoop

Tweelingen

Liefdesrelatie en sociale contacten
Zondag heb je een gat in je hand en wil je het liefst veel geld uitgeven. Op zich natuurlijk niet erg. Je mag jezelf best lekker verwennen. Praat hier wel met je partner over. In een relatie is het natuurlijk belangrijk om er afspraken over te maken. Maandag t/m woensdag zal er Lees meer


Leeuw

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent krachtig en dominant, maar wilt niet veel op de voorgrond treden. Toch wordt aangeraden om de eerste dagen wel naar voren te komen. Je hebt veel passie en romantiek in je en mag deze best wel laten zien. Met name zondag t/m woensdag is uitstekend geschikt om leuke Lees meer


Stier

Liefdesrelatie en sociale contacten
Je voelt je zondag zorgzaam en wilt dat ook laten merken. Dit kan positief zijn, als je dit op een open en vriendelijke manier doet. Echter, ben je te bezitterig, dan voelt je partner zich teveel opgejaagd. Dit kan ook gelden voor vrienden en familie. Maandag t/m woensdag hangt Lees meer


Steenbok

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je kunt moeite hebben met een partner die te actief is. Je hebt dan het gevoel dat deze wat overdrijft. Misschien doe je er goed aan die gevoelens los te laten en lekker te genieten van intimiteiten en liefde. Denk minder aan werk en meer aan romantiek. Maandag en dinsdag kun Lees meer


Maagd

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je staat zondag en maandag open voor energie van anderen en dit zorgt dat je je lekker op kunt laden. Let op dat je je richt op positieve mensen, plekken en situaties. Je kunt namelijk ook energetisch leeg gezogen worden als er negativiteit is. Je bent in staat om orde in je Lees meer


Weegschaal

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je hebt de romantiek aan het eind van de vorige week misschien opgespaard. Deze kan je er op zondag uit laten komen en je kunt daar flink van genieten. Het is een prima dag om er samen met je partner op uit te trekken. Deze energie zal je t/m woensdag bij je dragen, waardoor Lees meer


Waterman

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent de 1ste dagen van de week emotioneel en dit stoort je. Je weet niet goed wat je wilt, waardoor dit ook naar je relatie door kan werken. Je kunt namelijk wel eens wisselvallig zijn, omdat je humeur te wensen overlaat. Je doet er goed aan ontspannende activiteiten in te Lees meer


Schorpioen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Het weekend t/m het midden van de week ervaar je een krachtige energie. Deze kan ervoor zorgen dat je leven op een prima manier geleid kan worden. Je bent magnetisch en mensen vinden het leuk om met je af te spreken. Tegen je partner kan je erg eerlijk over gevoelens zijn en Lees meer


Vissen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent zondag op romantiek gericht en doet er alles aan het je partner naar de zin te maken. Je voelt inspiratie om van alles te bedenken om later in het jaar te doen. Dit kunnen zelfs grote plannen zijn, die veel impact op de relatie hebben. Let op dat de energie t/m woensdag Lees meer


Boogschutter

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag doe je er goed aan je meer te richten op rust en ontspanning. Het is een prima weekend om er lekker met je partner op uit te trekken en aandacht te geven aan dingen waar jullie al een tijd niet aan toegekomen zijn. De positieve gevoelens uit het weekend kun je zeker t/m Lees meer


Kreeft

Liefdesrelaties en sociale contacten
Er hangt zondag een uitstekende emotionele energie, die ervoor zorgt dat je beste eigenschappen naar buiten komen. Het is dus een prima dag om met geliefden door te brengen. Je hebt maandag zin om je partner flink in de watten te leggen met een leuk geschenk. Doe dit echter Lees meer


Ram

Liefdesrelatie en sociale contacten
In het weekend ben je vooral met zakelijke aspecten bezig, zoals het opknappen of schoonmaken van je huis of andere dingen die moeten gebeuren. Ook familie zal veel tijd in beslag nemen. Je voelt je zondag erg fijn en dit heeft een positieve invloed op je relatie. Het zal dan Lees meer


Astro App

Astro APP

Bekijk gratis je horoscoop en doe een online Tarotlegging. Tevens kan je zien welke mediums en paragnosten nu beschikbaar zijn.

Tarotkaarten


Tarotkaart van de dag

SMS Consult

Wilt u een medium advies per SMS ontvangen? Klik dan hier om naar de SMS pagina te gaan.

SMS icoon

Maandhoroscoop

Vissen

Overzicht van de maand
De 1ste Volle Maan zal een prima energie geven om aandacht aan vertrouwde mensen, je partner en collega’s te geven. Problemen kunnen opgelost worden en je kunt dichter naar mensen toegroeien of juist van ze af groeien. Emotioneel sta je open voor mensen waar je van houdt, maar moet je Lees meer


Tweelingen

Overzicht van de maand
De Volle Maan van de 2de, in de Maagd, kan problemen met familie- of gezinsleden voortbrengen. Er kunnen ook onverwachte taken thuis zijn en je kunt teveel geld uitgeven. Je bent emotioneel en hebt behoefte aan ondersteuning. Je heersende planeet Mercurius en Venus zullen vanaf de 6de in de Lees meer


Ram

Overzicht van de maand
Maart wordt een maand om te bedenken wat anderen willen om tevreden te zijn. Je hebt er niets aan als jij tevreden bent, terwijl mensen in je omgeving dit niet zijn. Tracht dus evenwicht te vinden tussen jouw wensen en die van anderen. De start van de maand zal door de Volle Maan geschikt Lees meer


Steenbok

Overzicht van de maand
De Volle Maan zal de 2de in de Maagd reizen, waardoor je zeer intellectueel bent. De 1ste week is geschikt om allerlei zaken op te lossen, je te ontwikkelen en te onderzoeken wat je kunt doen om de juiste weg te volgen. Je bent passioneel en staat volledig achter keuzes, waardoor je niet Lees meer


Maagd

Overzicht van de maand
De Volle Maan zal in je teken staan, waardoor je oogst wat je gezaaid hebt en je vooruitgang kunt boeken. Onverantwoordelijke mensen kunnen met tegenslagen en problemen te maken krijgen. Blijf in jezelf geloven en gebruik de energie om te veranderen. De 6de zal je heersende planeet Mercurius Lees meer


Weegschaal

Overzicht van de maand
De Volle Maan zorgt er rond de 2de voor dat je bezig bent met zaken die in het verleden hebben gespeeld en nog doorwerken. Alhoewel je je niet echt uit, kun je emoties wel beter loslaten. Over het algemeen kan je deze tijd gebruiken om uit te rusten en op te laden. Vanaf de 6de zullen Lees meer


Leeuw

Overzicht van de maand
De Volle Maan in de Maagd zorgt dat je prima handelt en veel financiële kwesties en overeenkomsten afsluit. Je kunt obstakels en problemen uit de weg ruimen, maar let op dat je wel emotioneel kunt zijn. Kritiek of afkeuring kun je moeilijk aanvaarden, omdat je zelfvertrouwen dan een Lees meer


Stier

Overzicht van de maand
Je hebt veel zakelijke ambities en wordt geholpen door een gunstige planetaire energie. Liefde, gezin, familie of mentale zaken zullen iets minder goede energie krijgen. Sociaal gezien zal je ondernemend zijn en zoek je geregeld contact met mensen. Je zult je eigen gang gaan en bent dominant Lees meer


Boogschutter

Overzicht van de maand
De Volle Maan van de 2de brengt positieve energie. Je boekt vooruitgang, stelt nieuwe doelen en kunt vol vertrouwen volbrengen, wat je in gedachten hebt. Ook kun je conflicten en tegenslagen oplossen. Mensen die onverantwoordelijk waren, hebben moeite ze op te lossen. Mercurius en Venus Lees meer


Schorpioen

Overzicht van de maand
De Volle Maan zorgt ervoor dat er een gunstige energie is om problemen op te lossen, zowel zakelijk als privé. Je bent sociaal en betrokken bij vrienden, familie en groepen. Het is echter ook een tijd van een breuk met een partner of vriend(in) of het weglopen bij iets waar je geen Lees meer


Waterman

Overzicht van de maand
De Volle Maan, in de Maagd beidt energie, waardoor je passie en ambities hebt om te ontwikkelen. Onverantwoordelijke mensen, die oneerlijk geweest zijn of niet de juiste intenties hadden, kunnen nu met een verandering te maken krijgen. Ook mensen die met tegenslagen te maken hebben gehad, Lees meer


Kreeft

Overzicht van de maand
De Volle Maan van de 2de, in de Maagd, zorgt voor ideeën, die je in toekomstplannen om kunt zetten. Ook kun je bestaande doelen afronden. Qua emoties ben je in staat om gevoelens uit te drukken en te zeggen wat je denkt. Mensen communiceren graag met je, omdat je liefdevol en warm bent. Lees meer


Engelen kaarten


Tarotkaart van de dag